BIOTUSTE VÕISTLUSTE JA SOTSIAALVÕRGUSTIDE LOOSI REEGLID

Võistlustel ja/või loosimistes, mida korraldame sotsiaalvõrgustikes ( Facebook , Instagram jne), saavad osaleda ainult üle 14-aastased Ukraina kodanikud . Alla 14-aastased saavad osaleda konkurssidel ja tutvustustel oma vanemate loal ja teadmisel, sest auhinda võite saada ainult Ukraina kodaniku passi olemasolul. See tingimus võib muutuda sõltuvalt auhinnafondis sisalduvatest auhindadest.

 1. Suhtume negatiivselt nn auhinnaküttidesse , kes jahivad auhindu ja osalevad igas kampaanias, mida internetist leida võib. Seetõttu jätame endale õiguse keelata osalemast meie võistlustel ja/või loosimistel kontodel, mis tunduvad meile kahtlased, ilma põhjuseid selgitamata.
 2. Kõik osalejad on kohustatud täitma konkursi ja/või loosimise tingimused. Osaleja, kes ei ole täitnud vähemalt ühte võistluse ja/või loosimise reeglite tingimust, ei või võita võistlust ja/või loosimist. Konkursi ja/või loosimise ajal osalevad kõik osalejad, kes on täitnud üldnimekirja pääsemise tingimused. Kui aga võidab inimene, kes ei täitnud vähemalt ühte vajalikest tingimustest, korraldame kordusloosimise ja/või võistluse.
 3. Võitja selgitame välja vastavalt iga konkreetse võistluse ja/või loosimise reeglitele. Võimalusel lindistame võistluse ja/või loosimise video, mis on lõplik ja ümberlükkamatu tõend.
 4. Meil on hea meel saada konkursi võitjatelt ja/või loosida koos auhinnaga välja õnnelik foto ja kasutada seda oma suhtlusvõrgustike lehtedel — et kõik saaksid võitjaid näha ning tões ja tegelikkuses kindlad oleksid meie võistlustest ja/või loosimistest.
 5. Kui konkursi ja/või loosimise võitja ei võta lehe administratsiooniga ühendust ühe kuu jooksul (s.o 31 kalendripäeva jooksul) pärast tulemuste väljakuulutamist või ei vasta meie haldajate sõnumitele, saab ta ilma õigusest auhinnale. Me ei korralda korduvat konkurssi ja/või loosimist, samuti jätame endale õiguse teha edasisi otsuseid seoses auhinnaga.
 6. Konkursil ja/või loosimisel ei osale osalejad, kelle isiklik väljaannete voog on sotsiaalvõrgustiku Facebook , Instagram vms sobivate privaatsusseadete tõttu peidetud (olenevalt konkursi ja/või loosimise kohast). Väljaannete isiklik voog ning konkursil ja/või loosimisel osaleja leht peavad olema avatud, et administratsioon saaks kontrollida konkursi ja/või loosimise tingimuste täitmist.
 7. Auhind saadetakse välja ühe kuu jooksul (st 31 kalendripäeva jooksul) pärast tulemuste avaldamist. Kuid jätame endale õiguse seda tähtaega erinevate asjaolude ja tehniliste probleemide tõttu pikendada.
 8. Tulemused ja videod avaldatakse konkursi ja/või loosimise (kui konkurss ja/või loosimine toimub Facebookis ) kommentaarides, InstagramisLood (kui konkurss ja/või kingitus Instagramis ), eraldi postitusega Telegramis (kui konkurss ja/või loosimine Telegramis), YouTube'i kanalis (kui konkurss ja/või loosimine YouTube'is ), eraldi postitusega postitada Twitterisse (kui tegemist on võistluse ja/või Twitteri kingitusega ) jne.
 9. Otsused vaidlusaluste olukordade kohta, mida ei ole nimetatud käesolevates reeglites ega loositingimustes, teeb Korraldaja oma äranägemise järgi.
 10. Võistluste ja/või loosimiste auhindu ei garanteerita, samuti ei saa toodet (auhinda) tagastada 14 päeva jooksul. Samuti võidakse kõik auhinnad enne saatmist lahti pakkida ja kahjustada ( kasutame auhindu filmimiseks (fotod ja/või videod)).
 11. Rahaline ekvivalent ja/või vahetamine sarnase auhinna vastu ei ole võimalik, välja arvatud juhul, kui see on märgitud konkreetse konkursi ja/või loosimise tingimustes.
 12. Auhinnad saadetakse ainult Nova Poshta ja/või Ukrposhta filiaalidesse. Kui võitja asulas filiaali ei ole, on võimalik kokku leppida auhinna saatmises aadressile kohaletoimetamisega.
 13. Tulemused avaldame konkreetse võistluse ja/või loosimise tingimustes märgitud päeval. Jätame endale õiguse lükata võistlus ja/või loosimine järgmisele päevale (või mitmele päevale), kui sündmused toimuvad väljaspool meie kontrolli. Kuid kontod, mis täitsid tingimused juba pärast konkursi ja/või loosimise lõppu, selles ei osale.
 14. Korraldajana ei vastuta meist mitteolenevate tehniliste rikete eest, mis mõjutasid võistluse ja/või loosimise kulgu.
 15. See dokument on ainsad seaduslikud reeglid. Jätame endale õiguse neid muuta ilma ette teatamata. Need on alati saadaval vaid ühe kõnega.
 16. Isiku kinnitamine. Võime nõuda teie dokumentidest (pass, isikukood jne) fotot või skaneeringut . Vajame seda teie identiteedi kinnitamiseks.
 17. Dokumendid. Mõne võistluse ja/või loterii puhul nõuame auhindade töötlemiseks vastavalt seadusele maksumaksja registreerimisnumbrit (RNOKPP, endine üksikisiku maksunumber (TIN)). Dokumentide koopiad on vajalikud maksuaruandluse jaoks, et kinnitada, et olete auhinna kätte saanud, ja selleks, et me maksaksime teie eest auhinnalt maksu (PIT).
 18. Kui osalete konkursil ja/või loosimises, annate automaatselt nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Neid ei edastata kolmandatele isikutele, vajame neid ainult auhinna saatmiseks.
 19. Meie sotsiaalvõrgustikes toimuvad võistlused ja/või loosimised kaupade ja/või teenuste reklaamimise eesmärgil.
 20. Võistluste ja/või loosimiste toimumise kuupäevad avaldame avatud juurdepääsuna otse sotsiaalvõrgustikus, kus need toimuvad.
 21. BIOTUSE sotsiaalmeedia loosimised ei ole loterii- ega mänguteenus.

44087358 või mõni muu juriidiline isik ja/või üksikettevõtja, kellel on konkursiga seotud õigused, volitused ja/või suhted/ kohustused . või loosimine.

 1. Võistlused ja/või loosimised toimuvad ainult Ukraina territooriumil, auhind saadetakse Ukraina territooriumil (v.a ajutiselt okupeeritud territooriumid, Krimmi Autonoomne Vabariik ja ORDLO). Auhinda ei saa saata teise riiki (isegi kui Ukraina elanik viibib hetkel mõne teise riigi territooriumil).